Dış Ticaret Danışmanlık ve Risk Analiz Hizmetleri

Dış Ticaret Danışmanlık ve Risk Analiz Hizmetleri

 • Teşvik Danışmanlığı
  • Ekonomi Bakanlığı İşlemleri
  • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri (Belge Alımı, Revize, Süre Uzatımı, Kapatma)
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi İşlemleri (Belge Alımı, Revize, Süre Uzatımı, Kapatma)
  • Hariçte İşleme İzin Belgesi İşlemleri (Belge Alımı, Revize, Süre Uzatımı, Kapatma)
  • İhracata Yönelik Devlet Teşvikleri
  • Sanayi Sicil, Garanti, İmalat ve TSE Belgeleri (Belge Alımı, Revize, Süre Uzatımı)
  • Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım İşlemleri
 • G.T.İ.P. (Tarife) Tespiti
 • Kıymet Araştırma
 • Menşe Araştırma
 • Dış Ticaret ve Gümrük Operasyonları Danışmanlığı
 • Gümrük Uyuşmazlık ve İhtilafları Danışmanlığı
 • Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuat Danışmanlığı
 • Ön Denetleme ve Analiz Hizmetleri
  • YYS, OKSB, Yatırım Teşvik, D.İ.İ.B. ve Diğer Gümrük Mevzuatı Kapsamında Kamu İdarelerinin Yapacağı Denetleme İşlemlerine Hazırlık ve Danışmanlık Hizmetleri.
 • Eğitim Hizmetleri
 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) Danışmanlığı Alımı ve Takibi
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü / Yetkili Ekonomik Operatör (YYS-AEO) Sertifikası Danışmanlığı, Alımı ve Takibi