Diğer Hizmetler

Diğer Hizmetler

 • İnteraktif Hizmetler
  • Serva Online Veritabanı
  • Raporlama (Dönemsel Bilgi Aktarımı)
  • Muhasebe/Faturalama Veri Aktarımı ve Entegrasyonu
 • Dijital Arşivleme Hizmeti
 • Fiziki Arşivleme Hizmeti
 • Tercüme Hizmeti
 • Kurye Hizmeti